Historia Masażu

KRÓTKA HISTORIA MASAŻU

 

 • wywodzi się z Indii i Chin,
 • stosowany w trakcie kultów religijnych i obrzędów,
 • 2760 lat p.n.e. – Nei Ching opisał „terapeutyczny dotyk”,
 • 2698 p.n.e. mocarz chiński Hoang-Ti, twórca reguł higieny, wydał dzieło Cong-Fou (Sztuka człowieka), które zawierało opisy rytualnych pozycji i ruchów zalecanych przez kapłanów w celu usunięcia różnego rodzaju dolegliwości i innych objawów chorobowych.  Przetłumaczona na j. francuski ok. 1700 r.,
 • 1800 lat p.n.e w hinduskiej księdze Weda są pierwsze dokładne wskazówki wykonywania masażu,
 • masaż zalecali Hipokrates, Celsus, Galen,
 • Grecja – stosowany jako namaszczanie i nacieranie na sportowcach biorących udział w igrzyskach olimpijskich,
 • XIV wieku w Polsce istniały już łaźnie parowe, w których po kąpielach stosowane było oklepywanie rózgami w celu poprawy ukrwienia tkanek,
 • XVI wieku – zaczynamy mówić o masażu w znaczeniu jaki znamy do dziś,
 • 1517 – 1590 r. Ambroży Pare (Francja) – lekarz i chirurg – twórca masażu metodą uciskową. Zaobserwował, że głaskanie miejsc pooperacyjnych przynosi ulgę i wspomaga gojenie, natomiast nacieranie wpływa na mięśnie. Pierwszy raz przeprowadzono badania nad fizjologią masażu, te obserwacje zapisano i stosowano jako metodę leczniczą,
 • 1561 – 1626 r. Bacon Werulamski (Anglia) – filozof – opierał zasady masażu na wschodzącej modzie użycia mechanoterapii,
 • 1606 – 1672 r. Friedrich Hoffman (Niemcy) – lekarz – uważał, że fizjologia ma naturę mechaniczną. Był jednym z niewielu promujących maturalne metody leczenia,
 • XIX wiek – rozwój masażu przez szwedzkich lekarzy. Stworzyli „szwedzką gimnastykę”, w której skład wchodzi masaż. Pierwsi opisali techniki masażu stosowane w poszczególnych jednostkach chorobowych,
 • 1776 – 1839 r. Per Henryk Ling (Szwecja) – założyciel Centralnego Instytutu Gimnastycznego w Sztokholmie,
 • Martin de Lyon (Francja) – w tym samym czasie wyleczył się z lumbago za pomocą masażu,
 • 1839 – 1909 Johan Mezger (Holandia) – twórca „masażu naukowego”. Opracował i opisał system metod masażu, wskazania i przeciwwskazania,
 • 1851 – 1906 Izydor Zabłudowski (Polska) – lekarz - uczeń Mezgera –był Kierownikiem Zakładu Masażu Leczniczego na Uniwersytecie w Berlinie. W 1904 r. wydał książkę „Technika masażu”(Technique du massage) łącząc poszczególne techniki masażu pomiędzy sobą oraz  dodaje gimnastykę,
 • 1850 – Masaż terapeutyczny oparty na naukowych podstawach został zaprezentowany w USA przez lekarzy braci Georga o Charlesa Taylor którzy zdobyli swą wiedzę w Szwecji,
 • 1856 - Mathias Roth – angielski lekarz wydrwił w/w lekarzy i podważył ich metody lecznicze,
 • 1852-1943 – John Harvey Kellogg używał masażu i hydroterapii. Efekty opublikował w magazynie pn. „Good Health”,
 • 1879 – Douglas Graham zebrał i opisał historię masażu,
 • 1880 – Doktor i profesor nauk medycznych Mary Jacobi and Victoria White w N. Yorku udowodniły korzyści płynące z masażu,
 • 1884 – Masaż – skandal w Europie. Pasmo oskarżeń masażystów przez lekarzy (pierwsi „kradli” pacjentów drugim),
 • 1894 – Towarzystwo Praktyków Masażu założono w Anglii. Ustanowiono studia masażu dla najlepszych wyselekcjonowanych studentów,
 • 1895 – Sigmund Freud – zastosował masaż w celach leczenia napadów histerii,
 • 1884 – Professor Charcot –  wykpił osiągnięcia Frud’a,
 • 1895 – Harvey Kellogg – obszerna książka "The Art of Massage”,
 • 1900 – Albert Hoffa- napisał książkę “Technike der Massage”,
 • 1913 – Dr. William Fitzgerald ponownie odkrył reflexologię (nazwał ją Zone Therapy),
 • 1917– James Mennell. London. (St. Thomas Hospital) stosował fizykoterapię, i masaż w celach rehabilitacji okaleczonych - podczas I wojny światowej - żołnierzy,
 • 1927 – W N. Yorku zawiązano Towarzystwo Leczniczego Masażu Medycznego,
 • od 1930 – Pierwsze szpitale zatrudniają personel wykonujący masaże,
 • 1932 – Emil Voder – duński fizjolog opracował manulany masaż limfatyczny (drenaż) Manual Lymph Drainage,
 • 1934 –  Student Freuda Wilhelm Reich – austriacki psychoanalityk zastosował techniki rozbicia napięcia mięśniowego,
 • 1937 – Francuski chemik Rene Maurice Gattefosse, rozpoczął badania w zakresie właściwości leczniczych oleju,
 • 1939 – The Florida State Massage Therapy Association Inc. (FSMTA),
 • 1940 – James Cyriax – metoda głębokiego masażu poprzecznego deep transverse friction,
 • 1943 – W Chicago została założona American Association of Masseurs przekształcona w American Massage Therapy Association,
 • 1960 – Albert Baumgartner zastosował masaż u lekkoatletów,
 • 1980 – Powstało Stowarzyszenie Praktyków Masażu.

 

Osoby zasłużone dla rozwoju masażu w Polsce:

Izydor Zabłudowski – opisany wyżej

 

Mieczysław Kosiński (1883-1940)

 • lekarz medycyny, chirurg
 • zagorzały zwolennik stosowania masażu przez wykwalifikowanych lekarzy
 • 1927 – wydał podręcznik do masażu „Technika miesienia leczniczego”

 

Jan Zaorski (1887 – 1956)

 • współredaktor i wydawca miesięcznika Chirurg Polski
 • w 1941 założył Prywatną Szkołę Zawodową (Szkoła Zaorskiego) kształcącą w zakresie pierwszych lat studiów medycznych i masażystów
 • w 1946 – otrzymał tytuł profesora i został powołany na stanowisko kierownika Katedry Chirurgii Operacyjnej i Anatomii Topograficznej Akademii Medycznej w Warszawie
 • w 1949 – wydał książkę „Podręcznik mieszenia leczniczego”

 

Józef Jankowiak (1904 – 1984)

 • lekarz
 • 1956 – 1976 założyciel i przewodniczący Polskiego Towarzystwa Balneologii, Bioklimatycznego w Poznaniu
 • 1974 – redaktor książki „ Masaż leczniczy” – zostały tam opisane masaże: klasyczny, segmentarny, natryskowy, podwodny, wibracyjny, synkardialny, kosmetyczny
 • wiceprezes a następnie prezes International Society of Medical Hydrology

 

Zygmunt Prochowicz (ur. 1946)

 • specjalista rehabilitacji ruchowej drugiego stopnia, masażu leczniczego i terapii manualnej
 • wykładowca masażu
 • w 1991 „Podstawy masażu leczniczego”
 • w 1997 – nominowany do nagrody Ministra Edukacji Narodowej
 • autor skryptu da szkół średnich Wydziału Fizjoterapii „Masaż leczniczy klasyczny i chiński”

 

Tomasz Podgórski (ur. 1951)

 • specjalista rehabilitacji ruchowej, fizjoterapii i masażu leczniczego
 • 1978 – 1990 pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – opracował autorski program nauczania masażu
 • autor skryptu akademickiego „Masaż w rehabilitacji i sporcie”
 • założyciel szkoły Medikon

 

Leszek Magiera (ur. 1957)

 • specjalista masażu leczniczego, fizjoterapii i odnowy biologicznej

      autor:

 • 1994 „Klasyczny masaż leczniczy”
 • 1998 „Automasaż leczniczy”
 • 2001 „Leksykon masażu i terminów komplementarnych”
 • 2003 „Relaksacyjny masaż leczniczy”
 • 2007 „Historia masażu w zarysie”
 • 2007 „Masaż w kosmetyce i odnowie biologicznej”
 • 2007 „Masaż orientalny”

      współautor:

 • 1996 „Segmantarny masaż leczniczy”
 • 2003 „Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej”
 • 2007 „Diagnostyka w kinezyterapii i masażu”
 • współwłaściciel „Bio-relax”

 

Adam Zborowski (ur. 1957)

 • specjalista masażu leczniczego, jeden z kreatorów tzw. Krakowskiej Szkoły Masażu
 • krajowy konsultant i rzeczoznawca w zakresie podręczników szkolnych dla zawodów technik masażysta
 • 1994 „Masaż klasyczny”
 • 1995 „Drenaż limfatyczny”
 • 1997 „Masaż w wybranych jednostkach chorobowych” cz.I
 • 1998 „Masaż w wybranych jednostkach chorobowych” cz.II
 • 2007 „Atlas anatomii człowieka”
 • współorganizator I i II Targów Edukacyjnych Masażu w Krakowie (1998, 2002)
 • 2007 – uzyskał uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej dla zawodu Technik masażysta